Menu Zamknij
LOGO PL_napis dół_bez tła_BIAŁY V02

Polityka prywatności


W tym miejscu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies przez naszą organizację.

Szczegóły poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FUNDACJA SZTUKI LUTNICZEJ IM. WŁODZIMIERZA KAMIŃSKIEGO I HELENY HARAJDY, z siedzibą w Poznaniu, UL. JÓZWY BUTRYMA 27, NIP      7792544095, Numer KRS 0000991377.        

W dalszej części dokumentu wyżej wymieniony podmiot będzie określany jako „Administrator” albo „Fundacja”.

Z kim się kontaktować w sprawie Polityki prywatności i RODO?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności, zasad przetwarzania danych osobowych i RODO, pisz na adres: m.smol@kaminski-harajda.com

 

Jakie Twoje dane przetwarzamy?: 

To zależy w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu internetowego. Mogą to być dane takie jak:

– imię i nazwisko (jeżeli podałeś nam te dane),
– dane zawarte w korespondencji skierowanej do nas,
– numer rachunku bankowego (jeżeli zamawiałeś coś przez internet i podałeś nam takiego maila),
– adres IP,
– szczegóły dot. ewentualnych zamówień,
– Twój wizerunek (jeżeli wchodziłeś w interakcję z naszą stroną za pośrednictwem social media),
– informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
– czas spędzony na stronie,
– kliknięcia w linki,
– skąd trafiłeś na naszą stronę,
– przedział wieku,
– płeć,
– przybliżona lokalizacja,
– Twoje zainteresowania (na podstawie aktywności w sieci).

 

Skąd mamy te dane?

Zazwyczaj podajesz nam je dobrowolnie np. poprzez rejestrację konta, złożenie zamówienia, napisanie do nas maila, zapisanie na newslettera, kontakt telefoniczny, dodanie komentarza.

Część danych zbierana jest automatycznie, jeżeli odwiedzasz naszą stronę: mechanizm strony gromadzi Twój numer IP, a także informację na temat stron, które odwiedzasz, google analytics lub fb pixel (o ile korzystamy) może gromadzić szczegóły dotyczące Twojego wieku, zainteresowań, lokalizacji,

 

Cele i podstawy przetwarzania

Nie zawsze korzystamy z tej samej podstawy prawnej przetwarzania danych i tego samego celu.

To Ty decydujesz czy kupisz od nas produkt, napiszesz do nas maila, czy tylko przeglądasz naszą stronę.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze cele przetwarzania danych osobowych:

– obsługa zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda),

– obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– realizacja obowiązków podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

– marketing – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– analiza, statystyka – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazywania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– realizacja stosunku umownego (art. 6 us. 1 lit b RODO), w przypadku zawarcia umowy z Fundacją.

 

Konto użytkownika, zamówienie

Zakładając u nas konto podajesz co najmniej adres e-mail i hasło. Może okazać się, że wymagamy także bardziej szczegółowych danych do celów podatkowych i księgowych. Jeżeli zakładasz konto przez social media, uzyskamy dostęp do danych, które udostępniane są przez dany portal.

Powyższe dotyczy także składania zamówień na nasze produkty i usługi (w przypadku konieczności fizycznej wysyłki produktu musimy np. znać także Twój adres korespondencyjny, a jeśli dokonujesz zakupu na firmę, dane Twojej działalności.

Dane osobowe wykorzystywane są wówczas w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celach ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Może okazać się także, że reklamujesz naszą usługę/produkt lub odstępujesz od umowy – wówczas także musisz podać nam takie dane jak e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer rachunku bankowego, na który mamy zwrócić środki (np. w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy).

 

Obsługa korespondencji

Kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem social media w sposób naturalny wiąże się z przekazaniem nam Twoich danych osobowych (np. adres e-mail, pseudonim, imię i nazwisko). Te dane są przetwarzane przez nas w celu kontaktu z Tobą, a podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W tych samych celach archiwizujemy przekazane dane, także po to, aby w przyszłości móc dokonać ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Obowiązki podatkowe

Jeżeli wystawiamy Tobie lub Twojej organizacji fakturę czy rachunek to będziemy musieli przechowywać Twoje dane przez okres wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane są przetwarzane, aby wykonać ciążące na nas obowiązki podatkowe i księgowe (art.  ust. 1 lit c RODO). Dokumenty księgowe mogą być wykorzystywane także dla ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Analiza, statystyka, marketing

Zbieramy (jak każdy) dane statystyczne dotyczące m. in.  kliknięć w linki, czasu przebywania na naszej stronie internetowej, czasu spędzonego na podstronach internetowych.

Wykorzystujemy te dane dla optymalizacji strony, ustalenia skuteczności naszych działań i także – w celach marketingowych.

W większości wypadków zbierane dane nie mają nawet charakteru danych osobowych (np. ustalenie wyłącznie czasu spędzonego na stronie i Twojej lokalizacji to nie dana osobowa, jeżeli niemożliwym będzie przypisanie tych danych bezpośrednio Tobie).

Wyjątkowo ww. dane mogą mieć charakter danych osobowych, jeżeli np. zarejestrujesz się w naszym serwisie.

Powyższe działania realizujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje w zakresie usług IT, usług księgowych, usług chmurowych, a także współpracownikom Fundacji.

Poniżej znajduje się lista najważniejszych podmiotów, z którymi Fundacja współpracuje i którym mogą być przekazywane dane osobowe:

– home.pl (home.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie), w celu przechowywania danych na serwerze, na którym Fundacja ma skrzynkę pocztową (e-mail),

– Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, w szczególności Google Drive oraz Google Docs, w ramach firmowej obsługi pakietu Google Workspace (obsługa e-maila, kalendarza, czy komunikatora google meet),

– firma księgowa,

– ewentualne oprogramowanie do obsługi zamówień,

Administrator zawiera z podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia danych osobowych, a także upoważnia osoby, które mają dostęp do danych na podstawie pisemnych upoważnień.

Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane do Urzędów Skarbowych w ramach wypełniania obowiązków podatkowych, a także mogą być przekazywane do innych instytucji (np. ZUS) czy innych podmiotów (np. bank) w przypadku, w którym byłoby to niezbędne dla wypełnienia obowiązków nałożonych przez prawo lub dochodzenia praw.

Gdyby zaistniała konieczność skorzystania z pomoc prawnej, dane osobowe mogą być przekazane także kancelarii prawnej (dot. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami).

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Fundacja korzysta z usług chmurowych firm, które mają swoją siedzibę poza Unią Europejską (Google, Microsoft). O ile istnieje taka możliwość Administrator wybiera lokalizację serwerów, aby przechowywane dane znajdowały się wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. W innych przypadkach dostawcy usług chmurowych zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przechowywanych poza UE.

 

Okres przechowywania danych

To zależy od tego jakimi danymi dysponujemy.

Jeżeli sam przekazałeś nam dane (zakup produktu, rejestracja) to Twoje dane będą przechowywane do czasu funkcjonowania serwisu, za pośrednictwem którego kupiono produkt/usługę, ale nie krócej niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej (cele i podstawy przetwarzania).

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, aby Fundacja przetwarzała Twoje dane, możesz żądać usunięcia danych. Pamiętaj jednak, że każde takie żądanie będzie weryfikowane),

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, aby Fundacja ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Fundacja posiada Twoje nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie),

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Fundację przetwarzania objętego sprzeciwem. Fundacja przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Fundację danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

– prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłaś/eś Fundacji na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

– prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego na terenie UE).

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail m.smol@kaminski-harajda.com, podając w temacie wiadomości „RODO”. W przypadku braku możliwości kierowania e-maili, proszę o kierowanie żądań pisemnie pod adres Fundacji tj. FUNDACJA SZTUKI LUTNICZEJ IM. WŁODZIMIERZA KAMIŃSKIEGO I HELENY HARAJDY, UL. JÓZWY BUTRYMA 27, 60 – 177 POZNAŃ

 

Pliki cookies 

Korzystamy (jak każdy) z plików cookies, czyli z małych fragmentów tekstu, kodu, które są wysyłane do przeglądarki i które przeglądarka wysyła do nas z powrotem.

O tym, że korzystamy z plików cookies jesteś informowany przy pierwszej wizycie na naszej stronie.

W większości przeglądarek można: skasować takie pliki, zablokować przesyłanie takich plików lub ustawić ostrzeżenie przed ich zapisywaniem na dysku.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu – Ustawienia –  Prywatność i bezpieczeństwo – proszę wybierz  odpowiednią opcję.

Microsoft Edge

Menu – Ustawienia – Pliki cookie i uprawnienia witryny – proszę wybierz  odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu – Preferencje – Prywatność i bezpieczeństwo – Ciasteczka i dane witryn – proszę wybierz  odpowiednią opcję.

Opera

Menu –  Ustawienia – Prywatność i bezpieczeństwo – proszę wybierz odpowiednią opcję.

Safari

Menu – Preferencje – Prywatność  – Pliki cookies – proszę wybierz odpowiednią opcję.